institutii

Noutati

Ghidul de utilizare al platformei pentru rolul student il gasiti aici.

Platforma e-learning o gasiti aici.

Platforma de management al calitatii il gasiti aici.

 

 

Prezentarea proiectului

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013


Axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”


Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Titlul proiectului: „Educaţie Universitară la nivel European în domeniul Medicinii Veterinare”


Beneficiar: Universitatea de stiinte agronomice si medicina veterinara - BUCURESTI


ID Proiect: 63654


Cod contract: POSDRU/ 86/1.2./S/63654


Formarea initiala de calitate a resurselor umane este preconditia unei performari competitive pe piata muncii. O forta de munca inalt calificata este esentiala pentru o economie bazata pe cunoastere, competitiva si durabila. Obiectivele institutiilor de invatamant superior medical veterinar sunt reprezentate de furnizarea de instruire veterinara adecvata, etica si bazata pe stiinta, care permite absolventilor sa practice meseria de medic veterinar in toate domeniile recunoscute ale medicinii veterinare.


Proiectul vizeaza cresterea relevantei si compatibilitatii programelor de studii universitare de licenta in raport cu cerintele pietei muncii si cu schimbarile induse de societatea cunoasterii prin dezvoltarea de noi curricule si ameliorarea cadrului intern de asigurare a calitatii in institutii de invatamant superior de medicina veterinara la nivel
sectorial.


Prin activitatile sale proiectul isi propune sa realizeze elemente de valoare adaugata cum ar fi:

  • extinderea ofertelor curriculare de tip e-learning pentru a permite o mai buna pregatire a studentilor, prin accesul la resursele virtuale de informare si comunicare interactiva, dar si flexibilizarea oportunitatilor de invatare si atragerea unei populatii studentesti mai variate;
  • promovarea exemplelor de bune practici atat intre studenti, cat si intre personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare si utilizarea resurselor digitale prin instituirea unei comunitati virtuale care permite economia de timp si resurse alocate in favoarea unei formari initiale de calitate;
  • consolidarea competentelor profesionale ale personalului implicat in elaborarea de curricule universitare, in dezvoltarea de curricule moderne si adaptate cerintelor europene in sistemul de invatamant medical veterinar prin utilizarea de resurse digitale;
  • consolidarea autonomiei universitare, dublata de introducerea unui sistem intern de asigurare a calitatii, de evaluare atat externa, cat si interna, cat si aplicarea masurilor de management al calitatii institutionale – conditie indispensabila pentru ameliorarea ocuparii profesionale si a competitivitatii europene in domeniul medicinei veterinare;
© 2010 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.