institutii

Noutati

Activitatile proiectului

A.0. Activitati de management al proiectului


A.1. Dezvoltarea programului de perfectionare profesionala destinat personalului didactic implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare medical veterinare cu scopul perfectionarii competentelor in elaborarea si dezvoltarea de curricule


A.2. Proiectarea si dezvoltarea noii curricule pentru ciclul de licenta, conform cu cerintelor europene in sistemul de invatamant superior medical veterinar.


A.3. Proiectarea si dezvoltarea unui sistem de e-learning si a cursurilor online, care sa sustina noua curricula conforma cu cerintele europene in sistemul de invatamant superior medical veterinar.


A.4. Pilotarea Sistemului de e-learning


A.5. Organizarea si dezvoltarea Departamentului de Managementul Calitatii


A.6. Proiectarea componentelor si instrumentelor sistemului intern de asigurare a calitatii.Va cuprinde strategia institutitonala pentru calitate, precum si instrumente specifice de implementare si evaluare a calitatii


A.7. Dezvoltarea unui sistem informatic suport de management al calitatii care sa sustina implementarea componentelor sistemului intern de asigurare a calitatii la nivelul universitatilor partenere


A.8. Instalarea si configurarea sistemului informatic de management al calitatii la beneficiar


A.9. Diseminarea rezultatelor proiectului si contributia acestuia la imbunatatirea calitatii sistemului educational universitar medical veterinar.

© 2010 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.