institutii

Noutati

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea relevantei si compatibilitatii programelor de studii universitare de licenta in raport cu cerintele pietei muncii si cu schimbarile induse de societatea cunoasterii prin dezvoltarea de noi curricule si ameliorarea cadrului intern de asigurare a calitatii in institutii de invatamant superior de medicina veterinara la nivel sectorial.


Obiective specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea/implementarea unei curricule moderne, europene care sa satisfaca metodologia CNCIS/cerintele europene in asistenta medicala veterinara si a unui sistem informatic de tip e-learning – pentru modernizare proceselor de predare invatare pentru 2500 de studenti inscrisi in sistemul de invatamant superior medical veterinar;
  • flexibilizarea oportunitatilor de invatare adresate studentilor din programul de studii de licenta prin dezvoltarea unei comunitatii online de invatare care sa puna la dispozitia celor interesati resurse si materiale digitale inovative in domeniul medicinei veterinare;
  • dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat de managementul calitatii care sa sustina asigurarea calitatii la nivel institutional, conform cerintelor europene in sistemul de invatamant superior medical veterinar;
  • consolidarea competentelor profesionale a 80 de persoane, personal didactic implicat in dezvoltarea de curricule moderne si adaptate cerintelor europene in sistemul de invatamant medical veterinar.
  • consolidarea competentelor profesionale a 20 de persoane, personal didactic implicat in asigurarea calitatii la nivel de institutie de invatamant superior din domeniul medicinei veterinare prin activitati de peer learning cu colegi din alte universitati de profil.

Prin obiectivele sale generale si specifice, proiectul se inscrie in POS DRU DMI 1.2 – Calitate in invatamantul superior prin urmatoarele contributii: - dezvoltarea si funizarea de programe de perfectionare destinate personalului implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare prin introducerea unor domenii de formare de actualitate, cum ar fi: metode interactive de predare/invatare adresate studentilor, abordari curriculare noi in domeniile medicinii veterinare. - adaptarea ofertelor de invatamant superior la nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere pentru studentii din invatamanul superior medical veterinar, prin dezvoltarea curriculara si prin introducerea in activitatile de predare/invatare a resurselor elearning si prin dezvoltarea comunitatii online. - organizarea si dezvoltarea sistemului de asigurare a calitatii in facultatile cu profil medical veterinar, prin implementarea sistemelor de evaluare a performantelor studentilor, precum si a sistemelor de evaluare si monitorizarii activitatilor de predare/invatare, management in invatamantul superior.

© 2010 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.