institutii

Noutati

Prezentarea parteneriatului proiectului

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (Partener principal)


Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti este instituţie de învăţământ superior de stat, infiintata in anul 1852, autonomă, cu personalitate juridică, proprietară a propriului patrimoniu în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare, având atribuţii în domeniul învăţământului superior, al cercetării ştiinţifice şi alte activităţi în sprijinul acestora.


Obiectivele principale ale Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti sunt: formarea de specialişti cu pregătire superioară prin licenţă, masterat, doctorat, programe de reconversie profesională şi educaţie continuă inclusiv pentru participanţi de nivel preuniversitar în domeniile: agronomie, horticultură, silvicultură, zootehnie, biotehnologii, medicină veterinară, inginerie civilă, inginerie geodezică,ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, inginerie şi management, ştiinţe inginereşti aplicate şi biologie; dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare, proiectare, diseminare, consultanţă, expertiză şi alte servicii şi activităţi de producţie sau creaţie specifice, în cadrul departamentelor, catedrelor sau în unităţi proprii de cercetare şi producţie, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte persoane juridice din ţară ori din străinătate care să contribuie la dezvoltarea patrimoniului ştiinţific naţional şi mondial Strategia dezvoltarii si modernizarii a Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti in perioada 2009 – 2013 in contextul general creat de aderarea Romaniei in anul 2007 la Uniunea Europeana, are in vedere urmatoarele obiective principale: dezvoltarea si modernizarea facultatilor si specializarilor existente; infiintarea de noi specializari, compatibile cu structurile europene; asigurarea managementului calitatii in toate compartimentele Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti; atingerea nivelului de performanta, competitivitate si compatibilitate in domeniul cercetarii stiintifice si inovarii tehnologice prin raportare la standardele international. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti a elaborat si gestioneaza proiectului. ”Dezvoltarea pietei muncii prin promovarea ocupatiilor neagricole in mediul rural”, finantat din FSE, AXA 5, DMI 5.2 „Dezvoltarea pietei muncii prin promovarea ocupatiilor neagricole in mediul rural”, in valoare de 4.017.116 euro.

 

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi (Partener 1)


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” este o institutie de invatamant superior de stat, cu caracter deschis, autonoma, cu personalitate juridica, consolidata in cei peste 95 de ani de existenta ca o entitate europeana a sistemului de invatamant romanesc, in continua dezvoltare si modernizare.


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”  pregateste medici veterinari dupa principiile didacticii moderne, prin participarea lor directa la alegerea traiectoriei formative, printr-un proces de invatare-evaluare menit sa stimuleze gandirea si creativitatea, asigurandu-le sanse reale in competitia de pe piata libera a fortei de munca. In vederea realizarii in cele mai bune conditii a misiunii si obiectivelor sale, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”  pune la baza intregii sale activitati academice urmatoarele principii: promovarea invatamantului, stiintei si culturii in spiritul valorilor democratiei, libertatii academice si deschiderii spre integrare in comunitatea internationala, cu respectarea identitatii nationale; imbunatatirea managementului, administrarii resurselor si cresterea eficientei procesului de formare si educatie identificarea si promovarea celor mai bune metode de predare-invatare, bazate pe didactica universitara moderna, interactiva si experienta altor universitati din tara si strainatate; diversificarea si perfectionarea programelor de invatamant si a structurii Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, pe domenii si specializari, pentru satisfacerea cerintelor educatiei complexe si riguroase, necesare dezvoltarii sociale, economice si culturale; asigurarea suportului material in vederea imbunatatirii pregatirii practice si aplicative a studentilor si a asigurarii facilitatilor sociale.

 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (Partener 2)


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este o institutie academică de drept public înfiintată în anul 1869. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are misiunea de a promova excelenta în domeniul învătământului, cercetării si inovării prin formare academică initială si postuniversitară, prin educatie pe toată durata vietii si integrare în circuitul de valori universale în acord cu exigentele unei societăti bazate pe cunoastere.


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca asigură formarea academică a specialistilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de medicină veterinară si de stiinte ale naturii si prin promovarea studiilor de licentă, masterat, doctorat si postdoctorat bazate pe dezvoltarea cunoasterii, a cercetării si inovării.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca îsi dezvoltă continuu serviciile de educatie si de cercetare academică internatională, cu interes deosebit pentru cetătenii Uniunii Europene.


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca va milita permanent pentru integrarea activă în Spatiul european al învătământului superior (EHEA) si în Spatiul european al cercetării (ERA) si pentru derularea de programe ale comunitătii europene. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este membru a numeroase organizaţii internaţionale prestigioase, dintre care: EUA (European University Association), AUF (Association Universitaire de la Francophonie), ICA (Association for European Life Science Universities), BSUN (Black Sea Universities Network), EARMA (European Association of Research Managers and Administrators).

 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara (Partener 3)


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara este o institutie academica de drept public înfiintata în anul 1945. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara are misiunea de a forma specialisti, care sa se poata integra rapid într-un mediu concurential, printr-o mare capacitate de adaptare la competitie, schimbare si inovatie didactica.


Pentru realizarea misiunii asumate, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara îsi propune mai multe obiective, dintre care cele mai importante se refera la: urmarirea continua a calitatii procesului de formare, educare si cercetare; Integrarea în sistemul european de învatamânt superior, din punct de vedere structural, calitativ si al eficientei economice; implementarea unui management universitar, bazat pe cerintele moderne de calitate si finantare globala si compatibil cu sistemul de învatamânt european, bazat pe credite transferabile.


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara pune la baza întregii sale activitati urmatoarele principii: orientarea spre o înalta calitate a predarii, cercetarii si educatiei prin: impunerea unei exigente ridicate în perfectionarea si promovarea cadrelor, potrivit standardelor nationale si internationale; atragerea periodica în calitate de profesori invitati a unor personalitati din tara si strainatate în activitatile didactice si stiintifice din facultati si departamente; identificarea si promovarea celor mai bune metode de predare, folosind cercetarile proprii privind didactica universitara si experienta altor universitati din tara si strainatate, rezultata ca urmare a schimburilor academice facilitate de acorduri de colaborare, programe internationale; initierea si sustinerea unor programe performante de cercetare prin colaborarea cu parteneri din tara si strainatate; asigurarea conditiilor si climatului necesar dezvoltarii cercetarii stiintifice, inclusiv prin sustinerea publicatiilor proprii; diversificarea si perfectionarea programelor de învatamânt si a structurii Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, pe domenii si specializari, pentru satisfacerea cerintelor unei educatii complexe si riguroase, necesare dezvoltarii sociale, economice si culturale.

 

Asociatia Shotron (Partener 4)


Asociatia Shotron este o organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2006 care contributia la dezvoltarea unei societati civile deschise, utilizand aspectele educationale, culturale si spirituale pentru integrarea si adaptarea in societate a persoanelor tinere prin diverse activitati si programe inovative.


Asociatiei Shotron are drept obiective:

  • implicarea in domeniul educatiei, incluziunii sociale, inclusiv in sensul imbunatatirii situatiei grupurilor vulnerabile in educatie si conexe;
  • implicarea si sprijinirea dezvoltarii invatamântului primar, secundar si superior;
  • actionarea in domeniul educatiei si formarii profesionale initale sau conexe, inclusiv prin sprijinirea elevilor si parintilor
  • consilierea si orientarea profesionala realizata atat in mod clasic cat si la distanta, prin intermediul spatiilor virtuale dedicate pe siteurile dezvoltate;
  • dezvoltarea si extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare si invatare, management si planificare in invatamântul preuniversitar si universitar, inclusiv e-learning;
  • dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale in invatamântul preuniversitar si universitar;
  • sustinerea/introducerea/extinderea utilizarii TIC in formarea personalului didactic, inclusiv elearning;
  • dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software pentru imbunatatirea formarii personalului didactic;


Asociatia Shotron are o experienta vasta in domeniul educatiei si a incluziunii sociale, prin dezvoltarea solutiilor si instrumentelor TIC dedicate proceselor educationale din invatamantul superior. De asemenea, Asociatia Shotron este implicata de mai multi ani in promovarea TIC in invatamant, in vederea modernizarii proceselor de invatamant de la toate nivelurile, pentru facilitarea educatiei studentilor pentru o societate a cunoasterii.


Printre activitatile derulate de Asociatia Shotron se remarca concursul cu titlul "Tzeava de Media"(desfasurat in anul 2009) -  atelier experimental adresat studentilor, menit sa incurajeze demersul civic al acestora,care a reunit sute de participanti din randul studentilor. Prin intermediul instrumentelor TIC (seria de initiative „STUDE-cide-NT”), sute de studenti din toata tara au putut experimenta decizii reale intr-un mediu virtual, fiind indrumati si ghidati permanent de catre cadre didactice si consultanti de prestigiu. Astfel, studentii au beneficiat de adevarate jocuri multimedia de tip simulare de mediu antreprenorial, unde au putut experimenta roluri diverse

© 2010 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.