institutii

Noutati

Rezultatele anticipate

 • 2600 de accesari ale site-ului web operational al proiectului
 • 1 program de perfectionare profesionala operational destinat personalului implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare medical veterinare cu scopul perfectionarii competentelor in elaborarea si dezvoltarea de curricule proiectat/dezvoltat/derulat
 • 80 de persoane - personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare medical veterinar participant la programul de perfectionare profesionala/ utilizatori ai suporturilor de curs elaborat/absolventi certificati cu diplome de absolvire.
 • 1 curricula modulara in completarea programului de studii de licenta pentru specializarea medicina veterinara elaborata/pilotata.
 • 1 sistem informatic suport destinat studentilor, in vederea formarii, dezvoltarii si evaluarii competentelor profesionale initiale dobandite in ciclul de studii licenta, pe baza de resurse digitale de invatare elaborat/testat/validat tehnic avand ca rezultate un numar de 2500 de accesari a sistemului informatic suport.
 • 1 sistem e-learning suport proiectat/dezvoltat/pilotat/validat/operational
 • 20 membrii comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate, participanti la 4 intalniri de peer learning cu preluare de bune practice organizate/derulate
 • un set de instrumente specifice de implementare si evaluare a calitatii la nivel institutional (strategie pentru calitate si standarde de calitate, indicatori de evaluare a calitatii, proceduri pentru controlul calitatii, metodologii) proiectat/dezvoltat
 • sistem informatic integrat de management al calitatii cu instrumente, materiale suport de informare, forum, rapoarte de evaluare, statistici, chestionare elaborat/testat/validat tehnic
 • Materiale informative: pliante de prezentare, afise tiparite, brosuri, articole.
 • 3 ateliere de lucru intre universitatiile partenere in proiect
 • 3 seminarii / ateliere de lucru cu reprezentanti ai institutiilor de profil, pentru promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului
© 2010 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.