institutii

Noutati

Grupul tinta al proiectului

ID Grup ţintă Valoare
28 Experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional 0
48 Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate 20
50 Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi 0
101 Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior 0
112 Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem 0
113 Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior 0
117 Personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate 0
129 Studenţi 2500
137 Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare 80
147 Personal al membrilor comitetelor sectoriale 0
165 Membri ai partenerilor sociali în educaţie 0
© 2010 Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara - Bucuresti. All rights reserved.